Ulcis (EDICIÓN LITERARIA – NARRATIVA E-book) (Galician Edition)

Ulcis (EDICIÓN LITERARIA - NARRATIVA E-book) (Galician Edition) es un libro para descargar gratis en EPUB, PDF y MOBI del autor/a Xosé Fernández Ferreiro

Éste Libro se Encuentra GRATIS en Amazon.

Ulcis (EDICIÓN LITERARIA - NARRATIVA E-book) (Galician Edition)

Xosé Fernández Ferreiro comezou a deseñar o personaxe de "Ulcis" entre 1958 y también 1963 y también traballou nel ao longo de toda a vida. Aquel cosmos literario espertou a admiración 2 seus compañeiros de Brais Pinto, singularmente a de Reimundo Patiño y también X. L. Méndez Ferrín, que di no limiar de este libro: "Era o Fernández Ferreiro que estabamos aguardando con sede nóntida". Estes contos surrealistas penetran na esencia máis fonda y también escura do humano, alí onde nacen les mitos y también as lendas, les pesadelos y también a crueldad, onde se desvelan les arquetipos dun planeta inferior, ubicado máis alá da consciencia, pero que habita en nós y también, ás ocasiones, nos posúe. Esa é a colosal y también magnífica forza de "Ulcis", o derradeiro libro do creador de Nogueira de Ramuín, libro no que traballou anuda les últimos días da súa vida y también que deu por rematado no outono de 2015. Agora, Xerais publica postumamente este libro magnífico y también singular, da man de Francisco Fernández Naval, que achega tamén o epílogo, y también con limiar de X. L. Méndez Ferrín.

Éste Libro se Encuentra GRATIS en Amazon.

Más Libros de Xosé Fernández Ferreiro

Libros de Acción y aventura