Descoberta del dret romà a l’Occident medieval, La (eBook) / The Discovery of Roman Law in the Medieval West (2a edició) (Catalan Edition)

Descoberta del dret romà a l’Occident medieval, La (eBook) / The Discovery of Roman Law in the Medieval West (2a edició) (Catalan Edition) es un libro para descargar gratis en EPUB, PDF y MOBI del autor/a Max Turull Rubinat

Éste Libro se Encuentra GRATIS en Amazon.

Descoberta del dret romà a l’Occident medieval, La (eBook) / The Discovery of Roman Law in the Medieval West (2a edició) (Catalan Edition)

Aquesta lliçó posa en relleu la importància històrica del renaixement del dret romà a l’Occident medieval, el qual, juntament amb el dret canònic i l’obra dels juristes bolonyesos, es va difondre per tot Europa amb el nom de ius commune. Molt més que un fenomen estrictament jurídic, va representar un veritable canvi cultural que es va estendre a tots els àmbits de la societat medieval. This lesson highlights the historical importance of the revival of Roman law in the medieval West. Along with canon law and the work of the Bolognese jurists, it spread throughout Europe under the name of ius commune. Much more than a strictly legal phenomenon, it brought about a true cultural change, which affected all areas of medieval society.

Éste Libro se Encuentra GRATIS en Amazon.

Más Libros de Max Turull Rubinat

Libros de Derecho